Uwaga! przedłużono czasowe zawieszenie przyjmowania stron w UG Zabierzów i w jednostkach organizacyjnych gminy

Bez nazwy-1

Szanowni Mieszkańcy,

Mając na uwadze fakt czasowego ograniczania dostępu obywateli do coraz większej liczby instytucji publicznych, w tym m.in. sądów i urzędów, ze względu na   dużą liczbę osób, które na co dzień odwiedzają urząd i jednostki organizacyjne gminy, a co za tym idzie zwiększone ryzyko potencjalnego zarażenia  koronawirusem- w trosce o Państwa zdrowie, a także zdrowie pracowników, zdecydowaliśmy o przedłużeniu czasowego zawieszenia bezpośredniej obsługi  mieszkańców w Urzędzie Gminy Zabierzów, w dniach od 16 marca 2020 r.  aż  do odwołania.

Zamknięte pozostają również:

-  placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, żłobki);
- Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie, Gminna Biblioteka Publiczna; Przedsiębiorstwo Usług       Komunalnych w Zabierzowie, Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
- odwołano zajęcia klubów sportowych i świetlic środowiskowych.

Zwracam się do Państwa z prośbą, aby w najbliższych dniach kontaktować się z Urzędem i jednostkami przede wszystkim telefonicznie. W sprawach bieżących proszę kontaktować się z pracownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: zabierzow@zabierzow.org.pl lub telefonicznie pod numerami:

Sekretariat Wójta Gminy Zabierzów (12) 283 07 12

Skarbnik  (12) 283 07 41

Księgowość (płatności, faktury) (12) 283 07 51

Opłata z tytułu odpadów (12) 28 307 58

Podatki  (12) 283 07 35, (12) 283 07 37

Wydział Organizacyjny – Dziennik Podawczy (12) 283 07 00

Wydział ds. Rozwoju i Promocji (12) 283 07 33

Wydział Ochrony Środowiska (12) 283 07 05, (12) 283 07 56, (12) 283 07 42,  (12) 283 07 55, (12) 283 07 57

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami (12) 283 07 28, (12) 283 07 26

Urząd Stanu Cywilnego (12) 283 07 29

Wydział Spraw Obywatelskich:

- ewidencja ludności (12) 283 07 25

- dowody osobiste (12) 283 07 18

- działalność gospodarcza (12) 283 07 07

Wydział Planowania Przestrzennego (12) 283 07 39, (12) 283 07 30

Zamówienia Publiczne (12) 283 07 46

Wydział Infrastruktury Komunalnej  (12) 283 07 15, (12) 283 07 40, (12) 283 07 31

GZEAS (12) 285 15 62 wew. 24

SCKiPGZ (12) 285 11 79

PUK (12) 285 36 71, (12) 285 36 72

UWAGA!

Płatności z tytułu podatków i opłat należnych Gminie Zabierzów można dokonywać przelewem na indywidualne konto bankowe podane na decyzji podatkowej lub zawiadomieniu w sprawie wysokości opłaty z tytułu odbioru odpadów.

W przypadku braku indywidualnego konta bankowego (np. zagubienie) oraz w przypadku innych, niż wymienione płatności, przelew środków można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zabierzów, nr: 26 8591 0007 0030 0000 0879 0003

W Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Zabierzów.

Informuję również, że wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zabierzów dokonywane w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Zabierzów, ul. Kolejowa 10 są wolne od opłat bankowych.

UWAGA !!!

Przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Zabierzów, GZEAS, SCKiP oraz PUK Zabierzów Sp. z o.o. umieszczona zostanie Skrzynka Podawcza, w której będzie można pozostawić, w sprawach niecierpiących zwłoki, wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej. W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku/podania/dokumentu, uprzejmie prosimy o wskazanie w jego treści adresu email lub nr fax Wnioskodawcy. Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane na wskazany adres email w formie skanu lub formie papierowej na nr fax.

Wójt Gminy Zabierzów

Elżbieta Burtan