Kształcenie na odległość – zawieszenie zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

1044x440

Kształcenie na odległość –
zawieszenie zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 10 kwietnia b.r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest przeprowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Szczegóły informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

GZEAS