Wydłużenie terminu składania ofert w konkursie „Małopolska Gościnna” – II edycja 2020

Wydłużenie terminu składania ofert w konkursie „Małopolska Gościnna” – II edycja 2020

W związku z zagrożeniem epidemicznym ulega zmianie termin przyjmowania ofert w konkursie „Małopolska Gościnna” – II edycja 2020. Zostaje on wydłużony do środy 15 kwietnia.

Zmiany w regulaminie wprowadzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego oprócz wydłużenia terminu składania ofert dotyczą również sposobu składania ofert oraz zasad realizacji zadań wybranych w konkursie.

Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ważne:
Otwarty konkurs ofert z dziedziny turystyki został ogłoszony Uchwałą nr 292/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2020 roku pn. „Małopolska Gościnna – II edycja”.

Najnowsze zmiany zostały wprowadzone Uchwałą Nr 432/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2020 r.