Spotkanie samorządowców powiatu krakowskiego w sprawie budowy CPK w Ministerstwie Infrastruktury

89773200_2726783217359646_7921344974426210304_o

Spotkanie samorządowców powiatu krakowskiego w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w Ministerstwie Infrastruktury.

W piątek 13 marca w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie odbyło się spotkanie samorządowców powiatu krakowskiego: starosty krakowskiego Wojciecha Pałki, wójt gminy Zabierzów Elżbiety Burtan, wójta gminy Wielka Wieś Krzysztofa Wołosa, wójta gminy Jerzmanowice-Przeginia Tomasza Gwizdały, przewodniczącego Rady Powiatu w Krakowie Piotra Goraja i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Grzegorza Seweryna z pełnomocnikiem rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wiceministrem Marcinem Horałą. W spotkaniu wziął również udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz pracownicy spółki CPK zajmujący się projektowaniem przebiegów przyszłych korytarzy transportowych.

Obecni na spotkaniu samorządowcy zdecydowanie potwierdzili brak akceptacji dla zaproponowanych rozwiązań oraz przekazali negatywne opinie mieszkańców swoich gmin dotyczące różnych wariantów przebiegów zaprezentowanych w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym CPK. Przedstawiciele spółki podkreślili, że przebiegi zaprezentowane w Studium mają charakter orientacyjny, a ich celem jest rozpoczęcie wieloetapowego procesu uzgodnień i konsultacji społecznych. Studium nie przesądza też o konkretnych rozwiązaniach projektowych rozwiązujących konflikty przestrzenne takich jak np. tunele i estakady.

Obecnie trwa analizowanie uwag zgłoszonych do Studium. Minister Horała zapowiedział również cykl spotkań z przedstawicielami społeczności lokalnej w miejscach, gdzie zgłoszono szczególnie dużo uwag. Z pewnością takim obszarem są tereny powiatu krakowskiego. Odbędą się pogłębione rozmowy z lokalnymi samorządowcami, z udziałem ministra Horały i przedstawicieli spółki. Obecny na spotkaniu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że zaproponowane przez ministra Horałę ponowne spotkania i konsultacje z samorządami będą dobrym rozwiązaniem. Wskazał, że nie widzi możliwości przeprowadzenia tak dużego programu inwestycyjnego bez uzgodnienia z samorządami miejsca lokalizacji i szczegółów samej inwestycji. Odnosząc się do swojego doświadczenia w planowaniu inwestycji samorządowych a obecnie realizacji wielu programów rządowych podkreślił, że zgłoszone protesty i przedstawione w trakcie konsultacji postulaty powinny zostać omówione na planowanych spotkaniach z samorządami. Dodał również, że optymalnym rozwiązaniem byłby udział przedstawicieli CPK, a może nawet samego ministra Horały, na spotkaniach w terenie. Pozwoliłoby to na zapoznanie z rzeczywistymi warunkami topograficznymi i przyrodniczymi w obszarze proponowanych wariantów.

Na podstawie zgłoszonych uwag oraz rozmów i spotkań opracowany zostanie raport z konsultacji społecznych. Zostaną w nim uwzględnione wypracowane korekty w istniejących proponowanych przebiegach, zaproponowane przykłady nowych przebiegów oraz korekty granic korytarzy transportowych, jeżeli okażą się niezbędne. Przedstawiciele spółki poinformowali, że planują przedstawienie raportu pod koniec czerwca br.

Źródło:Powiat Krakowski