Konsultacje z tematyki pozyskiwania środków z funduszy europejskich

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I URZĄD GMINY ZABIERZÓW ZAPRASZAJĄ mieszkańców Gminy Zabierzów na indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania środków z funduszy europejskich.

Termin dyżuru :
26 lutego 2020 roku (środa)
godz. 09:00-11:30

Miejsce:
Urząd Gminy Zabierzów (sala nr 1.5, I piętro)
ul. Rynek 1 , 32-080 Zabierzów

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:
- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej
- funduszami na kursy szkolenia, studia podyplomowe
- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Zaproszenie na konsultacje_Zabierzów 26.02.2020 r.