Konsultacje ws. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

ciag-7-linia-111i113-arkusz-3-z-3

Trwają konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL). Zachęcamy do zapoznania się z koncepcją i składanie uwag. Szczegóły na stronie:

https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan zaprasza mieszkańców Gminy Zabierzów na spotkanie informacyjne w sprawie rządowego dokumentu dotyczącego budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Dokument zawiera trzy warianty budowy nowych odcinków linii kolejowych, przebiegających przez tereny Gminy Zabierzów w miejscowościach: Kobylany, Brzezie, Zelków, Więckowice, Brzezinka, Bolechowice i Zabierzów. Realizacja każdego z nich niesie za sobą znaczne uciążliwości dla mieszkańców i prawdopodobieństwo kolizji z już istniejącą zabudową.

Spotkanie będzie okazją do poznania Państwa opinii, wyjaśnienia wątpliwości oraz wypracowania wspólnego stanowiska dla planowanej inwestycji.

Do udziału w spotkaniu Wójt Gminy Zabierzów zaprosił Pełnomocnika Rządu RP ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Prezesa Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o.

Zapraszamy 9 marca 2020 r. o godz. 17.00

Urząd Gminy w Zabierzowie, Rynek 1, Sala Obrad Rady Gminy Zabierzów, I piętro

 Osoba do kontaktu w CPK – Kazimierz Peryt – tel. 608 285 979

 

W załączeniu pismo Wójta Gminy Zabierzów skierowane do mieszkańców:

UWAGA!  Urząd Gminy Zabierzów przygotował dla mieszkańców wzory wniosków, które mogą być kierowane do CPK w ramach prowadzonych konsultacji społecznych. Osoby zainteresowane mogą pobrać i wypełnić wniosek właściwy dla konkretnej miejscowości. Po wydrukowaniu i podpisaniu w/w wniosku należy go dostarczyć na Dziennik Podawczy w Urzędzie Gminy Zabierzów do dnia 9.03.2020 r. do godz. 17.00. Wnioski za pośrednictwem UG Zabierzów zostaną przesłane droga elektroniczną do CPK. Poniżej wzory wniosków do pobrania:

 

Pliki do pobrania