Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Zabierzów

Znak sprawy: WGG.6840.1.2020.TM                                                                                                                           Zabierzów, dn. 20.02.2020 r.

 

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Zabierzów informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie, Rynek 1, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu a także w Biuletynie Informacji Publicznej, w dniach od 25.02.2020 r. do 17.03.2020 r. podany będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Zabierzów.

 

 

 

Bartłomiej Stawarz

Zastępca Wójta Gminy Zabierzów

/-/