SZKOLNA WYMIANA Camas, USA – Zabierzów, Polska

Trwające już od kilkunastu lat partnerstwo Gminy Zabierzów z miasteczkiem Camas w USA zaowocowało pomysłem organizowania wymian uczniowskich pomiędzy szkołami w obu gminach. Camas to niewielkie miasto położone na granicy stanów Washington i Oregon, w północno-zachodniej  części  Stanów  Zjednoczonych.

 

Pragniemy poinformować Państwa o planowanej kolejnej wymianie uczniowskiej, którą organizują w ramach tej współpracy szkoły w Zabierzowie i  w Camas.

Celem takiej wymiany jest zapoznanie młodzieży z kulturą Stanów Zjednoczonych, doskonalenie sprawności posługiwania się językiem angielskim, a także nawiązanie przyjaźni z rówieśnikami z innego kontynentu.

Wymiana polega na przyjęciu i goszczeniu grupy z USA w rodzinach naszych uczniów. Grupa chętnych uczniów i rodziców z naszej gminy będzie miała możliwość wyjazdu do Camas, USA w następnym roku szkolnym.

 

Termin pobytu grupy ze Stanów Zjednoczonych w Polsce:

między 22 czerwca – 2 lipca 2020

 

Termin wyjazdu uczniów z naszej gminy do USA:

Czerwiec 2021 – dwa tygodnie poprzedzające zakończenie roku szkolnego

 

Polskie rodziny proszone są o zapewnienie utrzymania (jedzenie i zakwaterowanie) na czas 4 lub 5 dni (połowa pobytu) gościom z USA. Rodzice przyjmujący uczestników wymiany zobowiązani są do zapewnienia im opieki oraz współpracy z organizatorami przy tworzeniu programu wymiany. W dni powszednie w godzinach południowych i wczesno popołudniowych zajęcia i wycieczki organizowane są przez Szkołę Podstawową w Zabierzowie oraz Fundację Edukacji FunEdu. Popołudnia i weekend to czas, który goście spędzają u rodzin goszczących.

Koszty:

W trakcie przyjmowania uczniów w swoich domach ponoszą Państw koszty związane  z zakwaterowaniem, wyżywieniem, ewentualnie zakupem drobnego upominku.

Koszty wyjazdu córki/syna w ramach wymiany: zakup biletu lotniczego do Seattle lub Portland USA (około 3 300 zł), ewentualnie jeden nocleg w Seattle oraz zwiedzanie miasta (ok. 500 zł), zakup drobnych prezentów dla rodzin, kieszonkowe dla dziecka.

Więcej informacji: https://gimzabierzow.wordpress.com/

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wymianie prosimy o pobranie karty zgłoszenia. Wypełnioną kartę należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Zabierzowie ul. Kolejowa 15 lub przesłać jej skan na adres: fundacja@funedu.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać kierując pytania drogą mailową na adres  fundacja@funedu.pl lub pod numerem telefonu 603305411.

 

 

 

Pliki do pobrania