Przetarg na sprzedaż działki

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność gminy.

Działka położona w województwie małopolskim, powiecie krakowskim, gminie Zabierzów w miejscowości Rudawa.

Najbliższe otoczenie stanowi pojedyncza zabudowa mieszkaniowo – usługowa oraz tereny niezagospodarowane.

-        Zagospodarowanie: działka niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą.

-        Dojazd: działka od strony zachodniej przylega bezpośrednio od  drogi publicznej – powiatowej nr 2128K – o nawierzchni bitumicznej.  Uzyskanie zgody na obsługę komunikacyjną wymaga zgody jej Zarządcy.

-        Kształt i topografia: działka o kształcie zbliżonym do wydłużonego czworokąta, teren nierówny

-        Uzbrojenie terenu: na działce znajduje się sieć energetyczna napowietrzna oraz sieć gazowa.

-        Na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KR2K/00056895/4, w skład której wchodzi działka nr 780 istnieje ograniczone prawo rzeczowe:

Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Spółki Karpacka Spółka Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie oddział – Zakład Gazowniczy w Krakowie, na części działki ewidencyjnej nr 713 (działka pierwotna) w jej zachodniej części, polegającą na prawie wybudowania, przebudowy, modernizacji, wymiany, naprawy, konserwacji, kontroli i utrzymania sieci energetycznej obsługującej stację gazową redukcyjno-pomiarową w Rudawie, w granicach wskazanych w załączniku graficznym do Uchwały Nr XI/80/11, Rady Gminy Zabierzów.

Szczegóły w załączniku.

Pliki do pobrania