Konkursu ofert: wychowanie przedszkolne

Zarządzenie Wójta Gminy Zabierzów Nr 28 /2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Zabierzów, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zabierzów”.

Link do BIP: https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,1720774,zarzadzenie-wojta-gminy-zabierzow-nr-28-2020-z-dnia-30-stycznia-2020-r-w-sprawie-ogloszenia-otwarteg.html