Rozstrzygnięty! I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Zabierzów w 2020 r.

x

Rozstrzygnięty!

I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Zabierzów w 2020 r.  Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów, których oferty zostały wybrane, zobowiązane są zgłosić się od dnia 3 lutego 2020 r. w Wydziale ds. Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1, piętro 2, pokój nr 2.13, celem zawarcia z Gminą Zabierzów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

W przypadku gdy kwota przyznanej dotacji jest różna od wnioskowanej, należy zaktualizować kosztorys, ew. harmonogram realizacji zadania, ew. aktualizację dotyczącą rezultatów realizacji zadania publicznego i złożyć w Urzędzie Gminy Zabierzów najpóźniej trzy dni przed podpisaniem umowy, ewentualnie przesłanie w wersji elektronicznej na adres j.wozniak@zabierzow.org.pl. Nie przedłożenie zaktualizowanego kosztorysu, ew. harmonogramu, ew. aktualizację dotyczącą rezultatów realizacji zadania publicznego  uniemożliwia podpisanie umowy oraz przekazanie podmiotom na rachunek bankowy przyznanych środków finansowych na realizację zadania publicznego.
Wyniki konkursu, oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym oraz wzory zaktualizowanego kosztorysu, harmonogramu i rezultatów na realizację zadania są dostępne w załączeniu.

Pliki do pobrania