Pierwsza Dama na Farmie Życia w Więckowicach

2020.01.20 - Pierwsza Dama Rzeczpospolitej Polskiej wWięckowicach na Farmie Zycia (6)

W dniu 20 stycznia Farma Życia w Więckowicach gościła Panią Prezydentową  Agatę Kornhauser – Dudę.  Na Farmę Życia  do podkrakowskich Więckowic w gm. Zabierzów przyjechali zaproszeni w tym dniu goście – przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Krakowski – Pan Wojciech Pałka, Wice Wójt Gminy Zabierzów – Pan Bartłomiej Stawarz  i Kierownik GOPS w Zabierzowie – Pan Stanisław Myjak.

Pierwszą Damę  powitali przedstawiciele Fundacji Wspólnota Nadziei – prowadzącej Farmę Życia (Prezes Fundacji – Pani Alina Perzanowska a także Pan Leopold  Zgoda i Pan Edward Bolak),
a następnie Sołtys Więckowic p. Adam Wierzbicki, będący też od 15 lat pracownikiem Fundacji, powitał Panią Prezydentową  w imieniu całej lokalnej społeczności Więckowic.

W spotkaniu uczestniczyli również  m.in. przedstawiciele Rodziców Osób z Autyzmem, pracownicy Fundacji oraz  członkowie Rady Fundacji.

Pani Prezydentowa bardzo żywo interesowała się działalnością Fundacji i prowadzonej przez Nią Farmy Życia w Więckowicach. Zwiedzała też miejscowy ośrodek gdzie  spotkała się dużą serdecznością  mieszkańców, którzy mieszkają na Farmie  oraz uczestników,  w trybie dziennym przyjeżdżającym również na zajęcia.

Z nadzieją należy patrzeć w przyszłość, że Farma Życia nadal będzie trwać i się stabilnie rozwijać, wszak wpisuje się jej działalność niewątpliwie  również w naszą miejscowość już od lat, a jej rozwój
i dobro Osób z Autyzmem należy zawsze wspierać.

Tekst: Adam Wierzbicki sołtys i radny Gminy Zabierzów

Zdjęcia: Krzysztof Kamiński – Starostwo Powiatowe w Krakowie