LGD Blisko Krakowa: SPOTKANIA INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE oraz SZKOLENIOWE

Zapraszamy na bezpłatne i otwarte spotkania o charakterze informacyjno-konsultacyjnym oraz szkoleniowym. Spotkania dedykowane są przedsiębiorcom oraz innym podmiotom, zainteresowanym pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W trakcie spotkania omówione zostaną szczegółowo: warunki pozyskiwania dotacji, kryteria i procedury oceny wniosków oraz zasady prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Zainteresowane osoby mogą pozyskać więcej informacji pod numerem telefonu: 12/ 256-02-31

SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ W SIEDZIBIE LGD BLISKO KRAKOWA, DWÓR DZIEDUSZYCKICH, SALA BALOWA (I PIĘTRO), UL. SZKOLNA 4, 32-052 RADZISZÓW W DNIU 20 STYCZNIA 2020 r. (poniedziałek):

- Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w godzinach: 15:00 – 16:00,
- Spotkanie szkoleniowe w godzinach: 16:00 – 18:00.

Pliki do pobrania