Spotkanie Seniorów Balice

20200112162959_IMG_3397

12 stycznia 2020 r.  w Szkole Podstawowej w Balicach, miało miejsce opłatkowe spotkanie Seniorów. Rok rocznie, na organizowany przez Sołtysa i Radę Sołecką  spotkaniu, spotykają się osoby starsze i samotne, aby przełamać się opłatkiem, spotkać dawno nie widzianych znajomych, porozmawiać a przede wszystkim miło spędzić czas.

Jak co roku nasze spotkanie swą obecnością zaszczyciło wielu znakomitych gości, w śród których znalazły się min. Wójt Gminy Elżbieta Burtan, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Krawczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Alicja Wójcik, Radni Gminy Zabierzów, Sołtysi, ksiądz proboszcz Jerzy Zuber, oraz Prezes Kraków Airport Radosław Włoszek i Dyrektor Szkoły Andrzej Wszołek, a także Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Andrzej Korzycki.

Imprezę swą obecnością uświetnili także seniorzy z Kobylan, skupieni w Klubie Młodzi Duchem

Po powitaniu i złożeniu życzeń, najstarsi mieszkańcy Balic, którzy mogą się także pochwalić najdłuższym stażem małżeńskim (69 lat) Państwo Hanna i Janusz Wojtaszkowie, zostali uhonorowani specjalnie przygotowaną pamiątkową tabliczką. Kiedy cała sala spontanicznie odśpiewała  „Sto lat”, na twarzach Państwa Wojtaszków odmalowała się radość i wzruszenie.

Po oficjalne części i ciepłym posiłku, sceną zawładnęli Seniorzy z Kobylan, którzy przyjęli zaproszenie Klubu Seniora z Balic. Wspólne śpiewanie  kolęd, było doskonałym wstępem do wspólnej zabawy i tańca.

Z tego miejsca chcemy serdecznie podziękować wszystkim osobą które przyłączyły się do organizacji tego wydarzeni:

Balickie Koło Gospodyń Wiejskich

OSP Balice

Klub Seniora z Balic

Caritas Balice i młodzież z KSM

Bardzo dziękujemy także wszystkim Sponsorom którzy wspomogli nasze wydarzenia:

Kraków Airport

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów

Pan Jacek Figiel

Państwo Maria i Zygmunt Frankowscy

Państwo Halina i Franciszek Srokowie

Państwo Jadwiga i Jan Lisowie

Pani Krystyna Kruk

Dodatkowo dla osób chorych i leżących, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu, przygotowano ponad 40 paczek, które zostały rozwiezione przed świętami.

Zdjęcia Anna Domagała i Witold Ślusarski / Tekst: Anna Domagała – Rada Sołecka Balice