Projekt „Chodź z nami poznawać świat”

zdjęcie2

W maju ubiegłego roku Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zabierzowie wzięła udział w konkursie grantowym „Wspólnie dla regionu” zorganizowanym przez Fundację Lafarge Holcim. Była to pierwsza edycja tego konkursu. Z całej Polski wpłynęło aż 247 wniosków, przy czym projekt nauczycielek z Zabierzowa znalazł się wśród 14 nagrodzonych prac. Dnia 29 maja 2019r. w siedzibie firmy Lafarge Holcim pomysłodawczynie projektu P. Anna Ochel i Lucyna Krupa uczestniczyły w gali wręczania przyznanych grantów. Ich autorski projekt noszący nazwę CHODŹ Z NAMI POZNAWAĆ ŚWIAT zakłada powstanie ścieżki edukacyjnej wokół terenu szkoły, w celu prowadzenia zajęć w terenie z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

W pierwszym etapie realizacji projektu, czyli od początku bieżącego roku szkolnego, została reaktywowana i rozbudowana dawna Szkolna Ostoja Przyrody. Pozyskane środki pozwoliły na zakup budek lęgowych, karmników dla ptaków oraz gniazd dla dzikich pszczół, które zostały zainstalowane na drzewach wokół budynku szkoły przy ulicy Kolejowej. Zakupiono również stół edukacyjny i grę terenową „Mnemos” z grafikami dotyczącymi pszczół i ptaków występujących na naszych terenach. Dzięki współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Gminy Zabierzów zakupiono także i zamontowano stację meteorologiczną. Nawiązana została również współpraca z Nadleśnictwem w Krzeszowicach, dzięki czemu pozyskano materiały edukacyjne dotyczące ptaków i pszczół, a na przyszłość przewidziano jeszcze warsztaty tematyczne,  które dla uczniów Szkoły Podstawowej przeprowadzą leśniczy. Ponadto udało się nawiązać współpracę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, w ramach której szkoła otrzymała pakiety edukacyjne dla nauczycieli różnych przedmiotów (również języków obcych), dotyczące ochrony ptaków i ich środowiska. Podjęty został również dialog z Krzeszowickim Kołem Pszczelarzy.

Realizacja projektu przyniosła już konkretne korzyści. Dzięki zgromadzonym materiałom wybrani nauczyciele przeprowadzili pierwsze zajęcia testujące, podczas których wszystkie nowe instalacje doskonale się sprawdziły. Współpracując z nauczycielami przyrody, biologii, chemii i geografii udało się także za środki przyznane przez Fundację Lafarge Holcim zakupić lub otrzymać wspaniałe pomoce edukacyjne, dzięki którym uczniowie będą mogli w ciekawy i atrakcyjny sposób poznawać świat.

Anna Ochel i Lucyna Krupa