Badania ankietowe realizowane w 2020 przez Urząd Statystyczny

Nazwa badania

Symbol badania

Termin realizacji badania

Imię i nazwisko koordynatora

Kontakt

Badanie budżetów gospodarstw domowych BBGD

1.01-31.12.2020

Danuta Włodarczyk 12-656-30-57wew. 33
Uczestnictwo ludności w kulturze DS-58

1.01-31.01.2020

Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej DS-52

1.10-19.10.2020

Kondycja gospodarstw domowych KGD

1.01- 31.12.2020

Badanie aktywności ekonomicznej ludności BAEL

1.01- 31.12.2020

Iwona Filipowska 12-656-30-57 wew. 36
Wypadki przy pracy i problemy związane z pracą ZD-G

II kwartał 2020

Powszechny Spis Rolny PSR

1.09-30.11.2020

Danuta Pietruszka 12-656-30-57wew. 37
Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego R-ZW-S

1-26.06.2020

1-23.12.2020

Badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej R-ZW-B

1-26.06.2020

1-23.12.2020

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R

15-31.01.2020

15-31.07.2020

Europejskie badanie warunków życia ludności EU-SILC

23.04-28.06.2020

BarbaraJakóbczak-Wójcik 12-656-30-57

wew. 30

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach PKZ

2.01-20.01.2020

1.04-20.04.2020

1.07-20.07.2020

1.10-20.10.2020

Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej  PDP, BRG, BRGp

1.01-31.12.2020

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych SSI-10

01.04-29.05.2020

Notowanie cen detalicznych C02

2.01-31.12.2020

Kinga Gębka 12-656-30-57wew. 36
Notowanie cen targowiskowych R-CT

2.01-31.12.2020

Pliki do pobrania