Praca przedszkoli w okresie wakacji letnich w 2020 roku

Przedszkola samorządoweoddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz przedszkola prowadzone przez podmioty inne niż Gmina Zabierzów, ale rekrutujące dzieci na zasadach określonych przez Gminę, w miesiącu lipcu i sierpniu 2020 r. pełnią dyżur w następujących terminach:

l.p. Przedszkola samorządowe

Praca przedszkola w ferie letnie 2020 r.

 1 ZSP Balice

sierpień

 2 SP Bolechowice

lipiec

 3 SP Brzezie

lipiec

 4 SP Kobylany

lipiec

 5 SP Nielepice

sierpień

 6 SP Rudawa

17 lipca – 14 sierpnia

 7 SP Rząska

sierpień

 8 ZSP Zabierzów

Nie pełni dyżuru z powodu remontu w przedszkolu i rozbudowy szkoły

 9 „Bajkowy Świat” w Brzoskwini

lipiec

 10 „Kubusiowy Świat II” w Rząsce

lipiec i sierpień

z przerwą od 27 lipca do 07 sierpnia

 11 „Radosne nutki” w Zabierzowie

lipiec i sierpień

Dane do kontaktu z przedszkolami znajdują się na stronie www.gzeas.zabierzow.org.plw zakładce „Jednostki samorządowe” i „Pozostałe jednostki”.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko na okres wakacji do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole, innego niż to do którego dziecko uczęszczało w ciągu roku szkolnego, powinni do dnia 31 maja 2020 r. zgłosić dziecko i podpisać z dyrektorem dyżurującego przedszkola umowę na uczęszczanie dziecka do przedszkola w okresie wakacji.

 

 

Janina Wilkosz
dyrektor GZEAS w Zabierzowie

j.wilkosz@zabierzow.org.pl