Spotkania edukacyjne dot. ochrony środowiska

IMG_20191105_095343

W dniach 4.5.12 listopada 2019 r. Gmina Zabierzów przeprowadziła w szkołach cykl spotkań edukacyjnych dla dzieci.

Spotkania zrealizowane zostały w  ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej, prowadzonej w projekcie pn. Promowanie niskoemisyjnych strategii – realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie Gminy Zabierzów, współfinansowanym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W projekcie zorganizowano w sumie 10 spotkań. Dwa pierwsze odbyły się w maju br.: w SP w Rudawie i ZSP w Zabierzowie,  natomiast w listopadzie przeprowadzono osiem kolejnych w:  ZSP Balice, SP Bolechowice, SP Brzezie, SP Kobylany, SP Nielepice, SP Rudawa, SP Rudawa, ZSP Zabierzów

W spektaklach poruszono takie problemy jak zanieczyszczenie powietrza, odpady czy degradację  środowiska. Każdy z uczestników dowiedział się również w jaki sposób chronić las oraz zwierzęta w nim mieszkające przed negatywnym wpływem człowieka.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkań edukacyjnych.

 

Nazwa projektu: „Promowanie niskoemisyjnych strategii – realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie Gminy Zabierzów”

Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – zit

Numer naboru RPMP.04.04.01-IZ.00-12-016/17

Numer projektu RPMP.04.04.01-12-0436/17

1

 

 

Tekst i zdjęcia: Dominika Furman