II Lekcja śpiewania Pieśni patriotycznych w Więckowicach przy Dębie Katyńskim

20191110_110541

W minioną  niedzielę – 10 Listopada 2019 roku z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej Więckowic, oraz OSP Więckowice, zorganizowana została już  II  lekcja śpiewania pieśni patriotycznych – przypadająca w tym roku w 101 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. I chociaż pogoda była kapryśna i mocno padał deszcz, postanowiliśmy ponownie się spotkać w tym szczególnym dniu w naszej społeczności w przeddzień Narodowego Święta na wspólnej Eucharystii w Kaplicy Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach. Następnie przy udziale p. Krzysztofa z akordeonem wyruszyliśmy z flagami i bukietem biało – czerwonych róż ponownie pod Dąb Katyński – jedyne miejsce na terenie gminy Zabierzów upamiętniającego ofiary zbrodni katyńskiej, by w tym szczególnym dla nas miejscu  odśpiewać wspólnie Hymn Rzeczpospolitej i piosenki patriotyczne.

Sołtys Więckowic pragnie podziękować Dyrekcji DPS Więckowice za przygotowanie odświętnie Kaplicy w barwach biało – czerwonych, Księdzu Krzysztofowi (OO. Salezjanie) za Eucharystię i wspólną modlitwę oraz okolicznościowe słowo w tym dniu do nas skierowane, Przewodniczącej Klubu Seniora w Więckowicach – p. Marii Woszczynie Lipka oraz Radnej Gminnej Rady Seniorów z Więckowic – p. Jadwidze Czech, Radzie Sołeckiej Więckowic wraz z Przewodniczącym Rady Sołeckiej oraz wszystkim Mieszkańcom naszego Sołectwa za tak liczną obecność w tym dniu w tak szczególnym miejscu pamięci na terenie naszego Sołectwa.

Tekst i zdjęcia:

Adam Wierzbicki sołtys Więckowic, Radny Gminy Zabierzów