Spotkanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w ramach Wewnątrzgminnego Doskonalenia Nauczycieli

zdj. 4

W czwartek, 7 listopada 2019 roku nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej  w Rząsce, gościli nauczycieli klas I-III ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Zabierzów.

Spotkanie miało na celu integrację nauczycieli, wymianę wiedzy i umiejętności zdobytych podczas odbytych szkoleń, a także różnorodnych doświadczeń nabytych podczas codziennej pracy z uczniami.

Zajęcia przebiegły w bardzo miłej atmosferze, a uczestniczyło w nim 18 nauczycieli. Uczestnicy prezentowali swoje zainteresowania dotyczące innowacyjnych metod i technik rozwijających umiejętności programowania u najmłodszych uczniów. Największą popularnością cieszyły się roboty edukacyjne, takie jak: Ozoboty i Bee-boty. Prezentowano także aplikację Scratch oraz Scottie-go!

Podczas spotkania omówiono również prowadzoną w naszej szkole innowację pt. „Matematyka na dywanie”, która jest niezwykle lubiana przez uczniów. Z racji tego, że zajęcia zintegrowane nie ograniczają się jedynie do pracy w ławkach, tak i  nasze spotkanie przeniosło się na dywan, gdzie wspólnie zgłębiano tajniki „Kodowania na dywanie” z wykorzystaniem kolorowych kubeczków oraz maty do kodowania.

Na koniec omówiono aplikację „Zgrzyciaki”, która w magiczny sposób przenosi uczniów w świat ważnych zagadnień, a wszystko to poprzez zabawę.

Spotkanie miało formę koleżeńskiej wymiany doświadczeń, co pozwoliło na integrację nauczycieli pracujących z uczniami pierwszego etapu edukacyjnego. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne spotkania.

 

Małgorzata Szopa

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Rząsce