Ostrzeżenie dla ludności przebywającej na obszarze Gminy Zabierzów.

Zabierzów, 8.11.2019 r.

POZ.5533.16.2019

Ostrzeżenie

dla ludności przebywającej na obszarze Gminy Zabierzów.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 16

 

Zjawisko Gęsta mgła
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: Od godz. 21:00 dnia 8.11.2019 do godz. 8:00 dnia 9.11.2019 r.
Prawdopodobieństwo: 90%
Obszar: Powiat Krakowski.
Przebieg: Prognozuje się gęste mgły w zasięgu, których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.
Sporządzono na podstawie komunikatu WB-I.6331.3.179.2019 z dnia 8.11.2019 r. Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych.  O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Urząd Gminy Zabierzów dzwoniąc pod  nr telefonu 519 819 028.

                                                                                                                             Dyżurny 

                                                                                                                       Marcin Cieślak