Zaktualizowany harmonogram robót drogowych na węźle Kraków Balice

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie informuje, że z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w dniu 5/6.11.2019r. (od godz. 20:00 do godz. 6:00) nie będą prowadzone prace bitumiczne na węźle Kraków Balice łącznica relacji Rzeszów Balice. 

W związku z powyższym przedstawiam zaktualizowany harmonogram robót wraz z utrudnieniami.

od 6.11.2019. godz 20:00 do 7.11.2019 godz. 6:00 

Opis robót - wykonanie prac bitumicznych na jezdni łącznicy relacji Rzeszów Balice

Utrudnienia w trakcie prowadzenia prac na łącznicy relacji Rzeszów Balice:

zamknięcie pasa wyłączenia w ciągu A4 oraz łącznicy zjazdowej dla relacji Rzeszów Balice. Objazd/dojazd do lotniska możliwy jest poprzez skierowanie pojazdów z obwodnicy Krakowa (autostrady A4) na drogę ekspresowa S52c w kierunku węzła Modlniczka. Następnie zjazdem na drogę krajowa nr 7 w kierunku Centrum Krakowa do najbliższego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Na skrzyżowaniu tym poprzez manewr zawracania dojazd do lotniska Balice odbywać się będzie drogą powrotna, tj. drogą ekspresową S52c do węzła Balice I, a następnie autostradą A4 do węzła Kraków Balice.

Po zakończeniu dobowej działki robót ruch zostanie przywrócony na zamkniętych częściach jezdni łącznicy wraz z wprowadzeniem tymczasowego oznakowania

od 7.11.2019. godz 20:00 do 8.11.2019 godz. 6:00 

Opis robót - wykonanie prac bitumicznych na jezdni łącznicy relacji Balice Katowice

Utrudnienia w trakcie prowadzenia prac na łącznicy relacji Balice Katowice:

zamknięcie możliwości wjazdu z DW774 na autostradę A4 w kierunku Katowic. Objazd wyznaczony poprzez wjazd sąsiednim skrzyżowaniem typu rondo z DW774 na autostradę A4 w kierunku Krakowa, następnie poprzez wykonanie manewru zawracania na węźle Kraków Bielany, powrót na autostradę A4 w kierunku Katowic

 

Po zakończeniu robót ruch zostanie przywrócony na zamkniętych częściach jezdni łącznicy wraz z  wprowadzeniem tymczasowego oznakowania, które pozostanie do momentu wykonania oznakowania poziomego.