Spotkanie informacyjne w Więckowicach nt. jakości powietrza

20191024_170812

24 października 2019 roku, a więc w miniony czwartek, z inicjatywy Sołectwa Więckowice przy współpracy z Urzędem Gminy Zabierzów, odbyło się w świetlicy Wiejskiej  w Więckowicach spotkanie informacyjne w sprawie jakości powietrza w naszej Gminie. Zainteresowani mieszkańcy mogli uzyskać odpowiedzi na szereg pytań które padły podczas dyskusji- m.in. projekty dofinansowujące wymianę pieców, docieplań domów etc… I choć mieszkańców było niewielu, uważamy że akcja była bardzo udana i pokazała też, że nie możemy być bierni jeśli chodzi o jakość powietrza w naszym środowisku, co też było wielokrotnie wypowiedziane również przez Gościa z Krakowa p. Annę Synowiec.

W tym miejscu Sołtys Więckowic pragnie podziękować Kierownikowi Wydziału ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zabierzów Anettcie Kucharskiej oraz p. Annie Synowiec  – Doradcy Energetycznemu reprezentującej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami za przybliżenie nam tej jakże ważnej tematyki jakim jest czyste powietrze, oraz przedstawicielowi naszego Sołectwa – p. Pawłowi za promocję spotkania poprzez roznoszenie informacji do domów w naszym sołectwie a także propagowanie tej idei w innych sołectwach naszej gminy.

Tekst i zdjęcia:

Adam Wierzbicki

Radny i Sołtys Więckowic