Ryzyko przekroczenia norm PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w odniesieniu do pyłu zawieszonego PMI0 dla średniodobowej wartości stężenia wynoszącej 100 ug/m* (Dz. U. 2019 poz. 1931), w dniu 23 października 2019 roku w następujących powiatach: krakowskim, chrzanowskim, oświęcimskim i wadowickim.

Prognoza zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie