Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Zabierzów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do dzierżawy nieruchomość złożoną z działek: nr 241/1 o pow. 0,22 ha i nr 241/2 o pow. 0,34 ha, położonych w Szczyglicach, gmina Zabierzów, objętej księgą wieczystą nr KR2K/00023455/8. Lokalizację wydzierżawianej określa załącznik graficzny.

Pliki do pobrania