Turniej Piłki Nożnej w DPS Więckowice

plakat 2019 DPS Więckowice