Wykaz – przeznaczenie do dzierżawy fragmentu działki ewidencyjnej nr 373 o pow. 0,02 ha położonej w obrębie Rudawa

Wójt Gminy Zabierzów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do dzierżawy fragment działki ewidencyjnej nr 373 o pow. 0,02 ha położonej w obrębie Rudawa, gmina Zabierzów, objętej księgą wieczystą nr KR2K/00059777/2. Lokalizację wydzierżawianego fragmentu działki  nr 373 określa załącznik graficzny.

Pliki do pobrania