Wykaz – przeznaczenie do dzierżawy części działki ewidencyjnej nr 242/1 o pow. 0,005 ha, położonej w obrębie Rudawa

Na podstawie przepisu art. 35 ust.1 i 2 w związku z art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. w Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm./, 

Wójt Gminy Zabierzów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do dzierżawy część działki ewidencyjnej nr 242/1 o pow. 0,005 ha, położonej w obrębie Rudawa gmina Zabierzów, objętej księgą wieczystą                                      nr KR2K/00022210/2.

Pliki do pobrania