ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE

Zapraszamy na bezpłatne i otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne. Spotkanie dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy chcą rozwinąć działalność gospodarczą (z uwzględnieniem działalności innowacyjnej), zainteresowanym pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W trakcie spotkania omówione zostaną szczegółowo: warunki pozyskiwania dotacji, kryteria i procedury oceny wniosków oraz zasady prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Zainteresowane osoby mogą pozyskać więcej informacji pod numerem telefonu: 12/256-02-31.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE LGD BLISKO KRAKOWA W RADZISZOWIE DWÓR DZIEDUSZYCKICH, SALA BALOWA (I PIĘTRO), UL. SZKOLNA 4  32-052 RADZISZÓW W TERMINIE: 7 PAŹDZIERNIKA 2019 r. (PONIEDZIAŁEK) W GODZINACH: 15:30-19:00.

Nabór dla przedsięwzięcia 2.2. Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych, planowany jest w IV kwartale 2019 r.

zaproszenie_07.10.2019