W Tarnowie powstał Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, obejmujący swoim działaniem obszar Polski

Tarnów, dnia 23.09.2019 r.

URZĄD GMINY W ZABIERZOWIE

Wójt Gminy Zabierzów

Szanowni Państwo!

Miło Nam poinformować, że z dniem 30.08.2019 r. w Tarnowie powstał Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, obejmujący swoim działaniem obszar Polski.

Powstały cech ma na celu nawiązanie jak najszerszej współpracy z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi i społecznymi działającymi dla ochrony środowiska, ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństw  związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Jednocześnie naszym celem jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe, wentylacyjne).

Ważnym elementem w pracach Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy będzie stanie na straży przestrzegania Kodeksu Etycznego i Dobrych Praktyk Kominiarskich oraz prowadzenie edukacji społecznej:  – jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzieniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów dymowych, – jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji czy zaczadzenia.

Kolejnym istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa, że: – prawidłowo wykonany komin, z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,                      – brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) to główna podstawa do nie wypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody!

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności  czy osoba  oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Uprzejmie prosimy o umieszczenie w/w pisma na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu, oraz zapoznanie Rady z  powyższym pismem.

Z wyrazami szacunku

Pliki do pobrania