Zabierzów z wyróżnieniem w konkursie „Małopolska Wieś 2019”!

nowatorskawies12

27 września w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów w konkursie „Małopolska Wieś 2019”. W kategorii „Nowatorska Wieś” dyplom i nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych odebrali sołtys Wiesław Cader oraz Sekretarz Gminy Zabierzów Bartosz Barański.

W konkursie brały udział miejscowości z terenu województwa małopolskiego. Głównym założeniem konkursu jest wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców, aktywnie działających na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. Oceniana była estetyka danej miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Jury wyróżniało miejscowości w dwóch kategoriach: najpiękniejsza wieś oraz nowatorska wieś.

Podczas finału konkursu „Małopolska Wieś 2019” w Nowym Sączu zaprezentowano niezwykłą panoramę prezentującą laureatów tego konkursu. Podczas uroczystości odbyły się warsztaty-snycerskie, garncarskie, drukarskie oraz malowanie na szkle. Odbyła się degustacja regionalnych potraw przygotowanych przez lokalne koła gospodyń wiejskich a oprawę muzyczną zapewniały regionalne zespoły Brzeźnioki, Doliny Dunajca oraz Podegrodzcy Chłopcy, a gwiazdą wieczory był zespół „Ciupaga”.

Foto: J. Banarski