Wybory Sołeckie – terminarz i sposób głosowania

18116

W związku z tym, iż upłynął termin zgłaszania kandydatów na Sołtysa i na członków  Rad Sołeckich – sprawdź czy w Twojej miejscowości odbędą się wybory na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w dniu 29 września 2019 r. /niedziela/, w godzinach od 8.00 do 18.00. Wybory na Sołtysa odbędą się tylko w tych miejscowościach w których zgłoszono więcej niż jednego kandydata. Natomiast wybory do Rad Sołeckich obędą się w tych miejscowościach w których zgłoszono więcej kandydatów, niż mandatów jest do obsadzenia.

TABELKA WYBORY (1)

W związku z Zarządzeniem Nr 138/2019 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 9 sierpnia 2019 r.w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich uprzejmie informujemy, że w dniu 29 września 2019 r. /niedziela/, w godzinach od 8.00 do 18.00 odbędą się wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich.

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA  ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

Ważne głosy

wazne

  • głosować można maksymalnie na tylu kandydatów ilu jest członków Rady Sołeckiej, stawiając znak „X” na karcie do głosowania, w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.

(Przykład 1 : Rada Sołecka liczy 6 członków, wyborca może umieścić na karcie do głosowania od 1 do 6 znaków „X” przy wybranych przez siebie nazwiskach)

(Przykład 2 : Rada Sołecka liczy 8 członków, wyborca może umieścić na karcie do głosowania od 1 do 8 znaków „X” przy wybranych przez siebie nazwiskach)

(Przykład 3 : Rada Sołecka liczy 10 członków, wyborca może umieścić na karcie do głosowania od 1 do 10 znaków „X” przy wybranych przez siebie nazwiskach)

 

Nieważne głosy

niewazne
  • Przyczyną nieważności głosu jest: • postawienie znaku „X” w kratkach przy nazwiskach większej liczby kandydatów, niż liczba członków Rady sołeckiej • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce • postawienie znaku innego niż „X”

(Przykład 1 : Rada Sołecka liczy 6 członków, wyborca nie może umieścić na karcie do głosowania 0 lub 7 i więcej znaków „X” przy wybranych przez siebie nazwiskach)

(Przykład 2 : Rada Sołecka liczy 8 członków, wyborca nie może umieścić na karcie do głosowania 0 lub 9 i więcej znaków „X” przy wybranych przez siebie nazwiskach)

(Przykład 3 : Rada Sołecka liczy 10 członków, wyborca nie może umieścić na karcie do głosowania 0 lub 11 i więcej znaków „X” przy wybranych przez siebie nazwiskach)

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i korzystania z materiałów udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UG Zabierzów.

https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,m,326095,informacje-komunikaty-ogloszenia.html