Programu ochrony przed hałasem dla terenów Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

Zarząd Województwa Małopolskiego przystąpił do opracowania Programu ochrony przed hałasem  dla terenów Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

Informacja w sprawie składania przez mieszkańców wniosków i uwag dostępna pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1650528,ogloszenie-o-przystapieniu-do-opracowania-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-miedzynarodo.html