Sprawdź czy w Twojej miejscowości odbędą się wybory na Sołtysa i do Rady Sołeckiej

18116

W związku z tym, iż upłynął termin zgłaszania kandydatów na Sołtysa i na członków  Rad Sołeckich – sprawdź czy w Twojej miejscowości odbędą się wybory na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w dniu 29 września 2019 r. /niedziela/, w godzinach od 8.00 do 18.00. Wybory na Sołtysa odbędą się tylko w tych miejscowościach w których zgłoszono więcej niż jednego kandydata. Natomiast wybory do Rad Sołeckich obędą się w tych miejscowościach w których zgłoszono więcej kandydatów, niż mandatów jest do obsadzenia.

TABELKA WYBORY (1)

W związku z Zarządzeniem Nr 138/2019 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 9 sierpnia 2019 r.w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich uprzejmie informujemy, że w dniu 29 września 2019 r. /niedziela/, w godzinach od 8.00 do 18.00 odbędą się wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i korzystania z materiałów udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UG Zabierzów.

https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,m,326095,informacje-komunikaty-ogloszenia.html