Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Gminie Zabierzów

IMG_0572

Rok szkolny rozpoczął się 2 września 2019 r. Gminna inauguracja roku miała miejsce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabierzowie. Zastępca Wójta Gminy Zabierzów p. Bartłomiej Stawarz w imieniu swoim i Wójta Gminy Zabierzów p. Elżbiety Burtan, skierował do uczniów, pracowników oświaty i rodziców  wiele ciepłych słów i życzeń pomyślności w nowym roku szkolnym. Chwilą ciszy uczczono też poległych w II wojnie światowej w 80 rocznicę wybuchu wojny. W uroczystości udział wzięli wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krawczyk, Radni Gminy p. Marta Połońska, p. Wiesław Cader, p. Andrzej Kaczmarczyk, Proboszcz Parafii w Zabierzowie ks. Krzysztof Burdak, Dyrektor GZEAS p. Janina Wilkosz wraz z zastępcą p. Eweliną Szlachtą, Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Zabierzów i Sołtys Kochanowa p. Mariusz Koźbiał. Licznie przybyli też rodzice uczniów.

Wójt podziękował za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora p. Marcie Dudek z ZSP Zabierzów i p. Piotrowi Skierkowskiemu  ze szkoły w Kobylanach. Wręczył też powierzenia stanowisk i życzył sukcesów nowym Dyrektorom p. Beacie Kęder z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie oraz p. Pawłowi Miłobędzkiemu ze szkoły w Brzeziu. W Szkole Podstawowej w Kobylanach na okres 1 roku na stanowisko dyrektora Wójt powołał p. Elżbietę Koźbiał.

Inaugurację uświetniły występy dzieci przedszkolnych i uczniów Szkoły w Zabierzowie, wykazując swoje talenty recytatorskie, muzyczne, taneczne i wokalne pod kierunkiem nauczycieli szkoły.

Pani dyrektor Beata Kęder w swoim wystąpieniu przedstawiła między innymi zastępców dyrektora ZSP Zabierzów. ZSP Zabierzów mieści się w 3 budynkach: na ul. Sportowej Przedszkole z oddziałami zamiejscowymi w budynku na ul. Szkolnej i tą grupą zarządzać będzie wicedyrektor p. Dominika Tarnowska-Psarska, na ul. Szkolnej uczyć się będą także klasy I-III i tu osobą zarządzającą będzie wicedyrektor p. Agata Barcik, a na ul. Kolejowej gdzie będą uczęszczać uczniowie klas IV-VIII, organizacją pracy zajmować się będzie wicedyrektor p. Beata Jaronik.

Rozpoczęcie roku to również okazja do wręczenia stypendiów motywacyjnych Wójta Gminy dla wyróżniających się uczniów z terenu Gminy Zabierzów. Uczniowie Ci w roku szkolnym 2018/2019 znaleźli się w grupie 5% najlepszych uczniów i absolwentów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Ogółem w grupie stypendystów znalazło się 76 uczniów i absolwentów szkół podstawowych i 11 absolwentów klas gimnazjalnych i 15 uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Rok szkolny 2018/2019 był ostatnim, kiedy naszą Gminę opuścili absolwenci klas gimnazjalnych i tym samym zakończyło się wprowadzanie reformy edukacji rozpoczętej w roku 2017.

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęło w Gminie Zabierzów w żłobkach 97 dzieci, w przedszkolach 1270 dzieci, w szkołach podstawowych jest 2359 uczniów.

W Gminie funkcjonują 3 żłobki niepubliczne, 2 przedszkola samorządowe, 10 przedszkoli niepublicznych, 1 niepubliczny punkt przedszkolny, 8 szkół podstawowych samorządowych, 4 szkoły podstawowe prowadzone przez inne podmioty i 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W każdej szkole podstawowej samorządowej są oddziały przedszkolne.

 

Tekst: Janina Wilkosz

Zdjęcia: Wojciech Wojtaszek