Stypendium socjalne i motywacyjne dla uczniów i studentów

Stypendium socjalne na cele edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Zabierzów

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny  nie przekracza 528,00 zł netto miesięcznie.

Wnioski z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 15 września 2019 r. , w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zabierzowie ul. Kolejowa 15, (budynek ZSP Zabierzów- wejście od strony boiska sportowego) pokój nr 5 w godz.: poniedziałek od 9:00 – 17:00, wtorek – czwartek od 8:00 – 16:00, piątek 7:00 – 15:00

 

Stypendium motywacyjne dla zdolnych studentów z terenu Gminy Zabierzów

O stypendium ubiegać się mogą studenci, którzy w bieżącym roku akademickim uzyskali średnią arytmetyczną wyższą niż 4,0 (w 5 stopniowej skali ocen) lub 5,0 (w 6 stopniowej skali ocen).

Wnioski wraz z zaświadczeniem z uczelni o średniej arytmetycznej ocen, należy składać w terminie do 31 października 2019 r., w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zabierzowie ul. Kolejowa 15, (budynek ZSP Zabierzów- wejście od strony boiska sportowego) pokój nr 5 w godz.: poniedziałek od 9:00 – 17:00, wtorek – czwartek od 8:00 – 16:00, piątek 7:00 – 15:00

Informacje szczegółowe i wzory druków są na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl w zakładce dla studentów.