WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

WÓJT GMINY ZABIERZÓW ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zabierzów:1.    Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 275/2 o pow. 0,11 ha, gmina Zabierzów, obręb  Rząska, księga wieczysta nr KR2K/00041810/7).

Cena wywoławcza: 333 311,55  zł brutto.

Termin i miejsce przetargu:  20.08.2019  r. o godz.11:00 w Urzędzie Gminy Zabierzów
(Zabierzów, Rynek 1) – pokój nr 1.25  (I  piętro).
Wysokość wadium: 30 000,00 zł.

Wpłata wadium do dnia 16.08.2019 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

2.    Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1 oraz w Internecie – strona www.zabierzow.org.pl – zakładka Ogłoszenia i w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów – pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow – zakładka Wójt/Obwieszczenia i zawiadomienia.

3.    Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, pokój nr 1.16 – I piętro (nr tel. 12 283 07 28).

Elżbieta Burtan
Wójt Gminy Zabierzów
/-/

zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

WÓJT GMINY ZABIERZÓW

 

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zabierzów:

 

  1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 275/2 o pow. 0,11 ha, gmina Zabierzów, obręb  Rząska, księga wieczysta nr KR2K/00041810/7).

 

Cena wywoławcza: 333 311,55   brutto.

 

Termin i miejsce przetargu:  20.08.2019  r. o godz.11:00 w Urzędzie Gminy Zabierzów
(Zabierzów, Rynek 1) – pokój nr 1.25  (I  piętro).

Wysokość wadium: 30 000,00 zł.

 

Wpłata wadium do dnia 16.08.2019 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

 

  1. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń
    w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1 oraz w Internecie – strona www.zabierzow.org.pl – zakładka Ogłoszenia i w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów – pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow - zakładka Wójt/Obwieszczenia i zawiadomienia.  

 

  1. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, pokój nr 1.16 – I piętro (nr tel. 12 283 07 28).

 

 

 

 

Elżbieta Burtan

Wójt Gminy Zabierzów

/-/

 

Pliki do pobrania