Uczniowie z Rząski na Kresach

Kresy zdj. 2

W dniach 4- 7 czerwca 45 uczniów Szkoły Podstawowej w Rząsce im. W. Rutkiewicz wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce na Ukrainę. Wyjazd został zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Kresy”,

Cele realizowanego wsparcia obejmowały: pogłębienie wiedzy uczniów i nauczycieli w zakresie dziedzictwa kulturowego i historycznego Kresów Wschodnich -dawnej Rzeczypospolitej, rozwijanie kompetencji kluczowych.

Oczekiwanymi rezultatami wsparcia, którym podołaliśmy jest: wzrost poziomu wiedzy w zakresie dziedzictwa kulturowego i historycznego, podniesienie poziomu świadomości i ekspresji kulturowej, wzrost kompetencji społecznych i obywatelskich naszych uczniów.

Pierwszeństwo udziału w projekcie w ramach wsparcia  miały szkoły, z których nauczyciel ukończył Akademię „Dziedzictwo Kresów Wschodnich” organizowaną przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Certyfikat ukończenia Akademii uzyskała nauczycielka historii – Małgorzata Kuśtrowska, która była również koordynatorem całego przedsięwzięcia. Dzięki wsparciu szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 11 488 zł.

Program i trasa wyjazdu uczniów obejmowała: Lwów – zwiedzanie miasta, śródmieście: rynek starego miasta z Kamienicą Królewską i Czarną; katedra ormiańska i łacińska; kaplica Boimów, kościoły: dominikanów, jezuitów, bernardynów, cerkiew wołoska, Teatr Opery i Baletu, Wzgórza Wóleckie – miejsce rozstrzelania profesorów lwowskich, katedra greckokatolicka św. Jura, dworzec kolejowy, kościół św. Elżbiety, Ossolineum, pałac Potockich, Uniwersytet, kasyno szlacheckie, Cmentarz Łyczakowski. Następnie  OLESKO- zamek, gdzie urodził się Jan III Sobieski, zbiory Lwowskiej Galerii Sztuki, PODHORCE-  zamek Koniecpolskich, kościół oraz ZŁOCZÓW-  zamek bastionowy Sobieskich. Na koniec perła, czyli ŻÓŁKIEW- zamek, fara z kryptą Żółkiewskiego, cerkiew bazylianów, kościół dominikanów, synagoga .

Wyjazd był podsumowaniem projektu, a jednocześnie początkiem pięknej przygody z Kresami Wschodnimi.

 

Małgorzata Kuśtrowska

Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rząsce