Jubileusz OSP Balice i poświęcenie nowych wozów strażackich

OSPBalice3947

W dniu 29 czerwca 2019 r. w Balicach odbyły sie uroczyste obchody 110 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Balicach. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą którą odprawił Ksiądz Jerzy Zuber Proboszcz balickiej parafii.

Po Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie nowego samochodu GBARt Volvo zakupionego dzięki środkom pozyskanym z: budżetu Gminy Zabierzów, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i środków własnych OSP Balice oraz używanego samochodu SLRr Mercedes Sprinter zakupionego również w roku 2019 ze środków własnych OSP Balice. Wyposażenie samochodu Volvo zarówno gaśnicze jak i służące do likwidacji miejscowych zagrożeń jest praktycznie w całości nowe, zakupione dzięki środkom przekazanym w formie grantów z Kraków Airport, operatora autostrady- spółki VIA4 oraz darowizn przekazywanych przez mieszkańców Aleksandrowic, Balic, Burowa i Szczyglic podczas corocznej dystrybucji kalendarzy.

Następnie dowódca uroczystości kapitan Szymon Janosz złożył meldunek o gotowości pododdziałów OSP do uroczystego apelu. Meldunek odebrał małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Marek Bębenek. Dokonał on przeglądu pododdziałów OSP z terenu Gminy Zabierzów. Poczty sztandarowe wystawiły LSRG Kraków Airport, OSP Balice, OSP Bolechowice, OSP Brzezie, OSP Brzezinka, OSP Karniowice, OSP Kobylany, OSP Niegoszowice, OSP Nielepice, OSP Radwanowice, OSP Rudawa, OSP Ujazd, OSP Więckowice, OSP Zabierzów. Kolejnym punktem uroczystości było podniesienie Flagi państwowej oraz odegranie Hymnu. Poczet flagowy w składzie: dowódca-Andrzej Dwornik, flagowy Grzegorz Duszyk, asystujący Michał Mroziński wystawiło OSP Balice. W uroczystości uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krakowskiego Alicja Wójcik, Radna Powiatu Krakowskiego Romana Maziej- Niewczas, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Marek Bębenek, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Paweł Knapik, Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów Henryk Krawczyk, Radni Gminy Zabierzów: Maria Kwaśnik, Katarzyna Zielińska i Przemysław Tarnowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zabierzowie druh Marcin Cieślak, Komendant Gminny ZOSP RP Gminy Zabierzów druh Przemysław Sitarski, Komendant LSRG Kraków Airport Roman Kielin, Sołtys sołectwa Balice Kazimierz Drelewski, Sołtys sołectwa Aleksandrowice Jan Kądzioła, Sołtys sołectwa Szczyglice Edward Rogóż, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach Andrzej Wszołek, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Zabierzowie Aleksandra Małek, Prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice Radosław Włoszek, przedstawiciel Zarządu WFOŚiGW Piotr Konar, młodszy brygadier Janusz Chorobik z SA PSP w Krakowie oraz licznie zebrani mieszkańcy Balic i innych miejscowości Gminy Zabierzów.

Gości powitał Prezes Zarządu OSP Balice druh Rafał Olech. Odczytano rys historyczny jednostki OSP Balice przygotowany przez Klub Seniora w Balicach. Następnie Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan symbolicznie przekazała klucze do nowych samochodów ratowniczych oraz wręczyli z Przewodniczącym Rady Gminy Zabierzów Henrykiem Krawczykiem pamiątkowe statuetki. Na rozkaz dowódcy uroczystości druhowie Rafał Wilk i Damian Siekacz przystąpili do próby technicznej nowego sprzętu. Meldunek dowódcy uroczystości zakończył część oficjalną obchodów jubileuszu. Zaproszonym gościom oraz obecnym na uroczystości mieszkańcom gminy zaserwowano skromny poczęstunek, dla dzieci przygotowano dmuchane place zabaw. Organizacja obchodów jubileuszu była możliwa dzięki środkom pozyskanym z grantu celowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Gminy Zabierzów i środków własnych OSP Balice. Za pomoc w przygotowaniu uroczystości bardzo dziękujemy Kołu Gospodyń Wiejskich w Balicach, Klubowi Seniora w Balicach, Klubowi Seniora w Aleksandrowicach, Nieformalnej Grupie „Aktywne Tropicielki” z Aleksandrowic oraz Firmie SPECGAZ s.c.

 

Foto: Natalia Olech

Tekst: OSP Balice