Zakończono rewitalizację Kamieniołomu w Zabierzowie!

Bez dnazwy-1

Zgodnie z harmonogramem zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem tzw. „Kamieniołomu” w Zabierzowie. Powstała tu m.in. nowa droga, drewniana promenada, ławki, oświetlenie i monitoring. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 1 075 355 zł, z czego ok. 475 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Zakres prac obejmował: remont drogi dojazdowej i ścieżek, budowę promenady drewnianej, utwardzenie terenu, budowę schodów, remont altan drewnianych, remont kamiennego murka, remont bunkra w skale, budowę obiektów małej architektury, przebudowę sieci teletechnicznej, budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do toalety; budowę przyłącza do sieci elektroenergetycznej, rozbudowę oświetlenia, budowę budynku toalety publicznej oraz zagospodarowanie i aranżację terenów zielonych. Wykonano również tymczasowy parking, a teren został dodatkowo objęty monitoringiem. Bardzo efektownie teren ten wygląda nocą, co prezentujemy na poniższych zdjęciach.

Niewątpliwie, tak zagospodarowany teren „Kamieniołomu” będzie wizytówką nie tylko sołectwa Zabierzów, ale i całej gminy. Przypominamy, że ze względów m.in. sanitarnych woda w kamieniołomie nie nadaje się do kąpieli i dlatego obowiązuje jej zakaz.

Tekst i zdjęcia W. Wojtaszek, UG Zabierzów