Akcja LATO 2019 w świetlicach środowiskowych

W Gminie Zabierzów, w poszczególnych jej miejscowościach działają świetlice środowiskowe.

Przez okres całego roku w świetlicach mieszczących się głównie w budynkach sołeckich, odbywają się zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, filmowe, integracyjne i profilaktyczne, warsztaty, wycieczki i turnieje sportowe. W zajęciach uczestniczą w szczególności dzieci uczęszczające do szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się przeważnie 2 razy w tygodniu i trwają 3 godziny.

Na okres wakacji letnich Wychowawcy świetlic przygotowują dla dzieci specjalny program. Oprócz wymienionych wyżej zajęć, dzieci uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych, imprezach kulturalnych, warsztatach wyjazdowych i obozach sportowych. Wyjazdy wzbogacane są elementami profilaktyki uzależnień oraz bezpieczeństwa.

Każda ze świetlic dysponuje kwotą 1500 zł, która może przeznaczyć np. na bilety wstępu dla wychowanków oraz kwotą 1600 zł na transport do wybranych miejsc. Pracę świetlic finansuje i koordynuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabierzowie.

Janina Wilkosz