Informacja dotycząca wyboru ławników sądowych

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r. kadencji ławników sądowych, zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm) Rada Gminy Zabierzów przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników kadencji 2020 – 2023.

Szczegóły na stronie BIP: https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,m,324704,wybory-lawnikow-kadencja-2020-2023.html