Wykaz

Wójt Gminy Zabierzów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do dzierżawy fragment działki ewidencyjnej nr 411/26 o pow. 0,0030 ha położonej w obrębie Zabierzów, gmina Zabierzów, objętej księgą wieczystą nr KR2K/000274028/0.Lokalizację wydzierżawianego fragmentu działki nr 411/26 określa załącznik graficzny. Pełna informacja w załączniku.

Pliki do pobrania