Wykaz

Wójt Gminy Zabierzów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do dzierżawy fragment działki ewidencyjnej nr 517/13 o pow. 0,045 ha położonej w obrębie Rudawa, gmina Zabierzów, objętej księgą wieczystą nr KR2K/00059777/2. Lokalizację wydzierżawianego fragmentu działki nr 517/13 określa załącznik graficzny.

Pliki do pobrania