Stanowisko Gmin Metropolii w sprawie petycji Alarmów Smogowych

baner-metropolia-krakowska

4 marca 2019 r. na ręce Wójta Gminy Zabierzów została złożona petycja mieszkańców skierowana do władz gmin Metropolii Krakowskiej, dotycząca podjęcia zdecydowanych działań mających na celu poprawę jakości powietrza we wszystkich podkrakowskich gminach. 

We wtorek 14 maja 2019 r. Członkowie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, którego Wiceprezesem jest Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, wystosowali wspólną odpowiedź na złożoną przez Krakowski Alarm Smogowy, Skawiński Alarm Smogowy oraz Zabierzowski Alarm Smogowy Petycję ws. nadania bezwzględnego priorytetu dla działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Treść odpowiedzi poniżej:

Dotyczy: odpowiedzi na Petycję do władz gmin Metropolii Krakowskiej ws. nadania bezwzględnego priorytetu dla działań na rzecz poprawy jakości powietrza  

Krakowski Alarm Smogowy

Skawiński Alarm Smogowy

Wielicki Alarm Smogowy

Zabierzowski Alarm Smogowy

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na Petycję do władz gmin Metropolii Krakowskiej dziękujemy za aktywność, której efektem jest popularyzowanie wśród mieszkańców gmin Metropolii Krakowskiej problematyki ochrony powietrza, stanowiącej jedno z głównych wyzwań rozwojowych naszego regionu.

Odnosząc się do Państwa apelu należy zwrócić uwagę na fakt, iż gminy nie są głównym podmiotem odpowiedzialnym za poprawę jakości powietrza. Skuteczna walka ze smogiem, obejmująca  w szczególności takie działania jak:

-        wprowadzenie norm jakości paliw i norm jakości kotłów;

-        kontrole emisji z podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;

-        tworzenie systemu finasowania likwidacji kotłów, a także programów osłonowych;

-        tworzenie prawa penalizującego stosowanie i wprowadzanie do obrotu handlowego zakazanych paliw i kotłów, a także narzędzi jego egzekwowania;

-        wprowadzenie obowiązku rejestracji kotłów i dokonywania cyklicznych przeglądów instalacji;

-        wdrażanie procedur informowania mieszkańców o zagrożeniu zanieczyszczeniem powietrza;

znajdują się w kompetencjach odpowiednich władz centralnych. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż bez zdecydowanych działań na poziomie centralnym, dotyczących rozwiązań legislacyjnych, i stworzenia skutecznych mechanizmów finasowania likwidacji kotłów, poprawa jakości powietrza będzie procesem długotrwałym.

Mając na uwadze Państwa postulaty pragniemy przypomnieć, że Gminy Metropolii Krakowskiej traktują działania na rzecz poprawy jakości powietrza jako priorytetowe, na co wskazują następuję działania:

a)     W dniu 11 listopada 2018 r. włodarze gmin uchwalili Plan likwidacji kotłów węglowych w Metropolii Krakowskiej do 2022 roku, który ma na celu ujednolicenie polityk gmin Metropolii Krakowskiej, w zakresie likwidacji kotłów węglowych, w pięciu obszarach: inwentaryzacja, zarządzanie, finansowanie, kontrola i informacja oraz promocja. Plan stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

b)     Pozyskanie Funduszy Europejskich pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) w wysokości 80 mln zł na projekty służące likwidacji ponad 9 tys. sztuk kotłów do 2021 roku. Należy zaznaczyć, że wszystkie gminy Metropolii Krakowskiej korzystają ze środków RPO WM, a środki te stanowią obecnie główne źródło finasowania likwidacji kotłów.

c)     Prowadzenie kontroli palenisk. W sezonie grzewczym 2018/2019 na terenie gmin Metropolii Krakowskiej wykonano 3029 kontroli, co stanowi 130% założonego celu.

d)     Prowadzenie w sezonach grzewczych 2017/18 oraz 2018/19 wspólnej kampanii informacyjnej pod hasłem „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze.” http://wymienpiec.info/

W najbliższych latach największym wyzwaniem będzie zapewnienie finasowania likwidacji kotłów. Szacuje się, że potrzebne środki to około 270 mln zł. Dążąc do osiągnięcia celu określonego w uchwale antysmogowej dla Małopolski, czyli likwidacji bezklasowych kotłów do końca 2022 roku należy stwierdzić, że wykonanie takiego zadania przekracza możliwości finansowe gmin. Dlatego Wójtowie i Burmistrzowie gmin Metropolii Krakowskiej we współpracy z Prezydentem Miasta Krakowa prowadzą działania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych po zakończeniu finansowania z RPO WM.

Mając na uwadze powyższe, zachęcamy do agitowania na rzecz zdecydowanej polityki antysmogowej na poziomie władz centralnych i jednoczesne wspieranie samorządów gminnych w skutecznej walce o poprawę jakości powietrza.

 

Z poważaniem,

Włodarze Gmin

Metropolii Krakowskiej

Jacek Majchrowski

/-/

Prezydent Miasta Krakowa

 

Renata Gawlik

/-/

Wójt Gminy Biskupice

 

Szymon Łytek

/-/

Wójt Gminy Czernichów

Józef Rysak

/-/

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

 

Marek Jamborski

/-/

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

 

Paweł Miś

/-/

Wójt Gminy Liszki

Antoni Rumian

/-/

Wójt Gminy Michałowice

Piotr Piotrowski

/-/

Wójt Gminy Mogilany

Roman Ptak

/-/

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

Norbert Rzepisko

/-/

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

Małgorzata Duży

/-/

Burmistrz Miasta i Gminy Gmina Świątniki Górne

Artur Kozioł

/-/

Burmistrz Miasta i Gminy Gmina Wieliczka

Krzysztof Wołos

/-/

Wójt Gminy Wielka Wieś

Elżbieta Burtan

/-/

Wójt Gminy Zabierzów

Bogusław Król

/-/

Wójt Gminy Zielonki

 

Możliwość zapoznania się z petycją w BIP pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,1552441,rejestr-petycji-2019.html

Pliki do pobrania