Rozprawa administracyjna dotycząca budowy nowej drogi startowej na lotnisku Kraków – Balice

3355

Zawiadomienie Wójta Gminy Zabierzów

 

W związku z prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice”,

w dniu 14 czerwca (piątek) o godz. 1100, w budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział Kraków (sala konferencyjna I piętro),  ul. Mogilska 25  w  Krakowie

odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa.

 

Zachęcamy Mieszkańców Gminy Zabierzów do udziału w  rozprawie.