LGD Blisko Krakowa ogłosiła przetarg na dostawę i montaż jednostek wytwarzalnia energii z OZE

Bez-nazwy-112

W dniu 22 marca 2019 r. LGD Blisko Krakowa ogłosiła przetarg dostawę i montaż jednostek wytwarzalnia energii z OZE  (w tym w Gminie Zabierzów) – w ramach projektu „CZYSTA ENERGIA BLISKO KRAKOWA”.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: DOSTAWA I MONTAŻ JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII Z OZE – ZESTAWÓW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH, ZESTAWÓW KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, POMP CIEPŁA I KOTŁÓW NA BIOMASĘ NA TERENIE GMIN: CZERNICHÓW, LISZKI, SKAWINA, ŚWIĄTNIKI GÓRNE I ZABIERZÓW W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA ENERGIA BLISKO KRAKOWA”

Numer referencyjny: BK.410.1.4.1.2018
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Podziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.