Uroczystość poświęcona Żołnierzom Wyklętym

IMG_0520

W dniu 10 marca 2019 r. w Nielepicach odbyła się uroczystość poświęcona Żołnierzom Wyklętym. Patriotyczne spotkanie rozpoczęła Gminna Orkiestra Dęta od odegrania Mazurka Dąbrowskiego. Następnie kadet klasy mundurowej z Trzebini odczytał rotę Żołnierzy Armii Krajowej. W dalszej części dzieci z Nielepickiej szkoły przedstawiły piękny program artystyczny poświęcony Żołnierzom Niezłomnym. Krótki wykład o ostatnim żołnierzu zbrojnego niepodległościowego podziemia, Józefie Franczaku ps. „Laluś”, wygłosił Pan Kajetan Rajski, redaktor naczelny kwartalnika „Wyklęci”. Uczestniczący w uroczystości Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Pan Filip Musiał opowiedział o młodzieżowej konspiracji antykomunistycznej z przełomu lat 40. i 50. XX wieku.

Druga część uroczystości odbyła się w parku rtm. Witolda Pileckiego, gdzie przy obelisku  upamiętniającym Żołnierzy Wyklętych oraz rtm. Witolda Pileckiego złożono wiązanki kwiatów i odmówiono modlitwę. Następnie klasa mundurowa LO z Trzebini dała pokaz musztry paradnej. Na zakończenie wszyscy zebrani zostali poczęstowani grochówką. W uroczystościach oprócz wielu mieszkańców Nielepic oraz sąsiednich miejscowości udział wzięli: Dyrektor Oddziału IPN Kraków dr hab. Pan Filip Musiał, Zastępca Wójta Gminy Zabierzów Bartłomiej Stawarz, Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów Henryk Krawczyk, Radni Gminy Zabierzów, Radni Powiatu Krakowskiego, Ks. proboszcz Andrzej Badura, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nielepicach Dorota Kuciel, Dyrektor LO Trzebinia Roman Kumala, Przewodnicząca Klubu Seniora „Teraz My” Barbara Strychalska.

Serdeczne podziękowania kieruję do Pani Anety Krzysztof, Pani Urszuli Łuczkoś-Zdziech, Pana Mateusza Dudek za przygotowanie części artystycznej. Pani Klaudii Dam, Pani Natalii Baster za pomoc przy organizacji uroczystości. Panu Kajetanowi Rajskiemu za przekazanie 70 egzemplarzy kwartalnika „Wyklęci”. Pizzerii Marco Polo za przygotowanie poczęstunku. Pani Joannie Dam oraz Pani Sylwii Mucha za oprawę fotograficzną.

Podczas uroczystości w świetlicy można było oglądać wystawę IPN pt. „Ks. Władysław Gurgacz”. Kapelan Polski Podziemnej.

Uroczystość objęła swoim patronatem Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan.

Tekst: Stanisław Dam

Zdjęcia: Joanna Dam, Sylwia Mucha