Informacja o możliwości bezpłatnej sterylizacji/kastracji psów i kotów na terenie Gminy Zabierzów.

Do Urzędu Gminy Zabierzów wpłynęła informacja od Krakowskiej Fundacji Pomocy Zwierzętom Stawiamy na Łapy, która pomaga zwierzętom bezdomnym, porzuconym i skrzywdzonym przez los ale też i tym, które mają swoich opiekunów będących w trudnej sytuacji materialnej.
W chwili obecnej posiada fundusze z grantu o nazwie „Tniemy bezdomność, stawiamy na zdrowie”, w ramach którego bezpłatnie sterylizuje/kastruje właścicielskie psy i koty będące pod opieką osób o niskich dochodach. Zabieg ten ogranicza bezdomność zwierząt oraz zapobiega chorobom. Aby wziąć udział w projekcie i poddać zwierzę bezpłatnemu zabiegowi wystarczy udokumentować niski dochód (kopia ostatniego odcinka renty/emerytury, decyzji o przyznaniu świadczeń).

Kontakt z Panią Prezes Fundacji
p. Agnieszka Kizlich tel. nr 505 052 892
akcje@stawiamynalapy.pl