BEZPŁATNE SZKOLENIA I PŁATNE STAŻE!

BEZPŁATNE SZKOLENIA I PŁATNE STAŻE!

Jeśli masz powyżej 30 rok życia, pozostajesz bez pracy, zamieszkujesz miasto Kraków oraz powiat krakowski (zg. Z KC) w szczególności ob. rewitalizowany i chcesz się przeszkolić lub skorzystać z płatnego stażu zgłoś się do nowego projektu „P jak PRACUJ!”.

W ramach projektu oferujemy:
1. płatne staże dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczestników z możliwością późniejszego zatrudnienia.
2. szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu.
3. wsparcie wizażystki oraz udział w warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku.
4. opieka osobistego opiekuna oraz pośrednictwo pracy.
5. indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne, a także coaching oraz poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.

Projekt adresowany jest do niepracujących os. w wieku 30 i więcej, które spełniają jeden z poniższych warunków:
• osoby powyżej 50. roku życia,
• osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku),
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• kobiety,
• bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie.
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!
Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:
• Osobiście w biurze projektu ul. Szlak 8a/5 Kraków
• Telefonicznie: 12 200 21 77
• e-mail: biuro@fundacjaproaktywni.pl
• https://fundacjaproaktywni.pl/pjakpracuj/

Pliki do pobrania